La nostra finalitat és millorar el present i el futur de la societat en general, sobretot de persones en risc d’exclusió social o que pateixin altres problemàtiques. Treballem dissenyant i executant programes d’educació, participació i sostenibilitat que tenen com a eix central l’educació ambiental: “Millorar la relació entre les persones i entre les persones i el medi”.

FORMACIÓ ONLINE AL PROFESSORAT

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació adreçats a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària, i a educadors o qualsevol persona interessada en formar-se en l’àmbit educatiu.

PROJECTES

Espais i temps d’acollida i convivència per a infants, joves i adults en risc d’exclusió social. Sortides, casals, colònies i activitats en forma de beca i d’execució pròpia.

VOLUNTARIAT

Podeu participar en els programes de recollida d’aliments, el programa Erola i la Fira de la Castanya. També podeu proposar noves accions que coincideixin en les finalitats de la fundació.