ALTRES CURSOS D’INNOVACIÓ

Escape room a l’aula

T’agradaria fer un Escape Room a l’aula? No saps per on començar?

Mitjançant aquest curs, els participants coneixereu diferents estratègies i eines per a dissenyar una proposta d’aprenentatge lúdica i engrescadora pels alumnes. I finalitzareu el curs amb una programació pràctica i funcional per a portar a terme el vostre Escape Room a l’aula.

Mindfulness. Atenció plena a l’aula

Aquesta formació tracta les bases teòriques i els beneficis del Mindfulness per treballar l’atenció plena, amb la finalitat d’experimentar i reflexionar sobre diferents propostes pràctiques per aplicar a la pràctica docent. 

A través de conèixer diferents propostes pràctiques, es dissenyaran i elaboraran propostes i materials per aplicar el Mindfulness a l’aula.

Mini mons i peces soltes

En aquest curs es treballen les característiques del joc amb peces soltes i els mini mons amb un enfocament transversal per afavorir del desenvolupament de diferents habilitats en els infants.

S’ofereixen eines i recursos per dissenyar diferents propostes d’aprenentatge a través de les peces soltes i els mini mons, la seva planificació, i el rol del docent i la documentació i avaluació.

Taula de llum i activitats amb la llum a Educació Infantil i Cicle Inicial

Aquesta formació ofereix múltiples recursos i idees pràctiques per treballar amb la taula de llum, tot integrant-la en diferents àmbits i àrees, tot dissenyant propostes d’aprenentatge amb diferents materials pràctics.

També es treballaran altres propostes a través de la llum, com són la llum negra, les fluorescències, les ombres i la llum natural.

El conte motor a Educació Infantil i Cicle Inicial

En aquesta formació s’ofereixen recursos i idees pràctiques per a conèixer el conte motor i els beneficis de la seva aplicació. Es treballaran les diferents fases d’aplicació del conte motor i es reflexionarà sobre la importància del moviment i la participació activa dels infants per millorar la seva comprensió. Els assistents dissenyaran, pas a pas, una situació d’aprenentatge basada en el conte motor.

Matemàtiques manipulatives a Educació Infantil

En aquesta formació coneixereu diferents recursos i propostes d’aprenentatge amb materials manipulatius per treballar les matemàtiques a Ed. Infantil.

També fareu diferents dissenys de materials manipulatius i els podreu compartir amb els vostres companys.

Projectes d’Aprenentatge i Servei Comunitari (APS)

En aquesta formació coneixereu les característiques de l’Aprenentatge i Servei Comunitari amb la finalitat de dissenyar una proposta globalitzadora que afavoreixi la implicació del centre educatiu en la millora i transformació del seu entorn.

Aquest curs està adreçat a docents d’Ed. Primària i Secundària.

Intel·ligència emocional a l’aula. Propostes pràctiques

En aquest curs coneixeran i treballaran diferents aspectes relacionats amb la gestió de les emocions a través de diferents recursos i eines.
S’introdueix el concepte d’intel·ligència emocional i la seva importància en la formació integral de la persona, i es facilitaran estratègies per treballar la intel·ligència emocional personal, per a què els alumnes prenguin consciència d’un mateix, i les habilitats interpersonals per treballar els vincles emocionalment intel·ligents amb els altres.