ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS. RECURSOS PER L’AULA

CONTINGUTS

Mòdul 1

 • Marc conceptual i teòric. Altes capacitats
 • Atenció a la diversitat des d’un enfocament inclusiu
 • Característiques del alumnes amb altes capacitats
 • Tipologia dels alumnes amb altes capacitats

Mòdul 2

 • Detecció d’alumnes amb altes capacitats
 • Procediments d’identificació d’alumnes amb altes capacitats
 • Avaluació psicopedagògica d’alumnes amb altes capacitats

Mòdul 3

 • Estratègies per atendre els alumnes d’altes capacitats
 • Estratègies generals de centre i aula
 • Estratègies i tècniques didàctiques
 • Disseny d’un pla d’actuació

Mòdul 4

 • Resposta educativa
 • Recursos pràctics per aplicar a l’aula segons l’àrea escollida
 • Programació de propostes d’aprenentatge

Curs reconegut pel Departament d’Educació.

Perfil d’Atenció a la Diversitat

CURS ADREÇAT A DOCENTS DE:

Educació Infantil, Primària i Secundària

DURADA

40 hores, 100% online. Formació asincrònica, per fer al teu ritme sense horaris. Iniciem una nova convocatòria cada mes!

PREU

60,00 €