CAMPS DE TREBALL

En base a una acord de custòdia amb el Bisbat de Vic i la parròquia de Viladrau, es porta a terme un camp de treball anual a l’Ermita de l’Erola. 

El projecte

El projecte es basa en la reconstrucció de la masoveria amb conveni amb altres entitats de servei comunitari sense finalitat lucrativa, amb la finalitat de crear un espai que permeti la inclusió social de diferents col·lectius en risc d’exclusió social, principalment infants i joves mitjançant la realització d’activitats educatives i culturals que fomentin la participació col·lectiva.