De font en font

Entitat que l’organitza o la porta a terme: Vincles Fundació i SCEA

Localització Geogràfica: Catalunya

De font en font

DE FONT EN FONT – Aprenem de l’aigua

Projecte nascut el 2006 en el marc del programa escoles verdes de la Vall del Ges Orís i el Bisaura i que desde 2015 de la mà de la Societat Catalana d’educació Ambiental, i la càtedra de l’aigua, tutoritza la fundació. Una proposta de ciència ciutadana, i/o servei comunitari pel coneixement del nostre patrimoni fontinal amb una visió socioambiental, és a dir, des de la perspectiva que ens ajuda a conèixer, divulgar, recuperar i valorar el patrimoni. 

    El programa

 • Proposta pedagògica per a l’estudi i valoració social del patrimoni de les fonts.
 • Programa obert a escoles, entitats, associacions, administracions, d’educació formal i no formal de Catalunya.

     Objectius

 • Conèixer el patrimoni cultural i natural.
 • Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos humans i naturals propers.

     Continguts Conceptuals:

 • L’espècie humana com agent modificador del paisatge.
 • Les fonts del municipi
 • Els éssers vius i el medi.
 • La població, el lleure i les activitats econòmiques.

     Continguts procedimentals:

 • Observació directa i comparació de paisatges.
 • Utilització i interpretació de plànols i mapes.

     Continguts actitudinals:

 • Sensibilització per la preservació del medi.
 • Acceptació de normes de treball en grup i rigor en el tractament de la informació.

Comencem?

Tota sortida escolar, encara que sigui d’un sol dia, necessita una preparació i un treball previ i posterior a l’aula, per tal que tingui raó de ser dins de la programació anual de cada grup classe.

Un cop ens haguem decidit a realitzar aquesta activitat podem seguir els passos següents:

 1. Cada escola escull una o vàries fonts i ho comunica a l’SCEA o al seu coordinador d’àrea.

 2. Es realitza, com a mínim, una visita a la font durant el curs, per fer-hi el treball de camp, utilitzant el dossier de treball que us facilitem des de la web com a base. Es disposa d’un dossier per primària i un per secundària, així com dossiers complementaris amb informació sobre geologia de les fonts i flora i fauna associada.

 3. Escollim també un padrí o padrina que ens ajudarà a recollir la informació, perquè la coneix més. Fins i tot, a partir d’ara, potser ens ajudarà a mantenir-la millor.

 4.  Aquesta sortida es pot complementar fent una analítica més completa de l’aigua de la font per part d’algun laboratori clínic.

 5. La informació recollida s’envia en un CD o per e-mail a l’SCEA o a aquesta pàgina web perquè des de la coordinació tècnica ho pugui posar a la pàgina web i fer el buidatge conjunt corresponent.