FORMACIÓ ONLINE AL PROFESSORAT

En aquest apartat hi trobareu cursos reconeguts per Departament d’Educació adreçats a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària, i també a educadors i qualsevol persona interessada en formar-se en l’àmbit educatiu.

Oferim cursos de 30 i 40 hores, 100% online en un entorn virtual i colaboratiu, per realitzar-los on i quan vulgueu.

Per qualsevol consulta, ens podeu enviar un mail a formacio@fundaciovincles.cat

Al ser una fundació, els beneficis dels cursos online aniran destinats a fer actuacions per a millorar la situació de les persones en risc d’exclusió a través de l’educació ambiental, millora de l’entorn…

Perfil de Metodologies amb enfocament globalitzat 

Perfil d’educació visual i plàstica

Perfil de Lectura i biblioteca escolar

Perfil d’Immersió i suport lingüístic

Perfil d’Atenció a la diversitat

Perfil de Competència digital docent

Altres cursos d’innovació

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament coma a formació permanent del professorat no universitari d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012 del DOGC 6205.

En el següent enllaç hi trobareu tota la informació sobre els reconeixements