FORMACIÓ ONLINE AL PROFESSORAT

En aquest apartat hi trobareu cursos reconeguts per Departament d’Educació adreçats a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària, i també a educadors i qualsevol persona interessada en formar-se en l’àmbit educatiu.

Oferim cursos de 30 i 40 hores, 100% online en un entorn virtual i colaboratiu, per realitzar-los on i quan vulgueu.

Per qualsevol consulta, ens podeu enviar un mail a formacio@fundaciovincles.cat

Al ser una fundació, els beneficis dels cursos online aniran destinats a fer actuacions per a millorar la situació de les persones en risc d’exclusió a través de l’educació ambiental, millora de l’entorn…

AMBIENTS D’APRENENTATGE

Mitjançant aquest curs, els participants adquirireu les competències necessàries per a dissenyar una programació d’ambients d’aprenentatge des d’un enfocament globalitzat, amb la finalitat de promoure situacions d’aprenentatge autònom, actiu, experimental i vivencial.

TREBALL PER PROJECTES 

En aquest curs, els participants aprendreu a identificar les característiques del Treball per Projectes, mitjançant el disseny d’activitats significatives i situacions d’aprenentatge pràctic per a l’alumnat, amb la finalitat d’elaborar la programació del vostre propi projecte des del punt de vista de l’enfocament globalitzat.

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

L’Aprenentatge Basat en Problemes és una metodologia competencial que inicia als alumnes en l’anàlisi de situacions-problema, a planificar una recerca autònoma, executar-la i validar-la en un context d’aprenentatge significatiu i cooperatiu.

Mitjançant aquest curs, els participants coneixereu les característiques de l’ABP i adquirireu les competències necessàries per a elaborar una proposta didàctica basada en situacions problema.

APRENENTATGE COOPERATIU 

La cooperació és una habilitat i competència necessària per a què els nostres alumnes esdevinguin futurs ciutadans democràtics, solidaris i compromesos amb la societat.

Mitjançant aquest curs, els participants coneixereu diferents estratègies pràctiques, àgils i dinàmiques per a portar a terme a l’aula, amb la finalitat d’aprendre a programar unitats didàctiques cooperatives.

ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS. RECURSOS PER A L’AULA

Vols conèixer diferents eines i estratègies per atendre els alumnes amb altes capacitats?

Amb aquest curs, els participants a dissenyareu un pla d’actuació i dissenyareu la programació de propostes d’aprenentatge per alumnes amb altes capacitats.

ESCAPE ROOM A L’AULA

T’agradaria fer un Escape Room a l’aula? No saps per on començar?

Mitjançant aquest curs, els participants coneixereu diferents estratègies i eines per a dissenyar una proposta d’aprenentatge lúdica i engrescadora pels alumnes. I finalitzareu el curs amb una programació pràctica i funcional per a portar a terme el vostre Escape Room a l’aula.

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament coma a formació permanent del professorat no universitari d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012 del DOGC 6205.

En el següent enllaç hi trobareu tota la informació sobre els reconeixements: