IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. ORIENTACIONS I ESTRATÈGIES PRÀCTIQUES

CONTINGUTS

Mòdul 1

  • La interculturalitat i el plurilingüisme.
  • La competència plurilingüe
  • Immersió lingüística

Mòdul 2

  • El paper del professorat i l’alumnat
  • Propostes i dinàmiques per afavorir la inclusió

Mòdul 3

  • Factors que intervenen en el procés d’adquisició d’una segona llengua
  • Estratègies d’adquisició d’una segona llengua

Mòdul 4

  • Estratègies d’intervenció a l’aula
  • Orientacions per totes les etapes
  • Recursos TIC com a eina de comunicació

Curs reconegut pel Departament d’Educació.

Perfil: Immersió i suport lingüístic 

CURS ADREÇAT A DOCENTS DE:

Educació Infantil, Primària i Secundària.

DURADA

40 hores, 100% online. Formació asincrònica, per fer al teu ritme sense horaris. Iniciem una nova convocatòria cada mes!

PREU

60,00 €