PERFIL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

CURSOS

Alumnes amb altes capacitats

Vols conèixer diferents eines i estratègies per atendre els alumnes amb altes capacitats?

Amb aquest curs, els participants a dissenyareu un pla d’actuació i dissenyareu la programació de propostes d’aprenentatge per alumnes amb altes capacitats.