PERFIL DE LECTURA I BIBLIOTECA ESCOLAR

CURSOS

Aprenentatge de la lectura. Estratègies i propostes pràctiques

En aquesta formació s’introdueix el concepte de lectura, les seves funcions, característiques i procés d’aprenentatge. També s’ofereixen orientacions i propostes per implicar les famílies en el procés d’aprenentatge de la lectura.
Per altra banda, es treballen diferent estratègies de comprensió lectora, alhora que s’introdueix l’animació a la lectura a través de diferents propostes pràctiques.

Dinamització de la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula

En aquesta formació es coneixeran les funcions, els objectius i el funcionament de la biblioteca escolar, tot relacionant les seves possibilitats d’aprenentatge i desenvolupament de competències lingüístiques i d’altres àmbits, per dissenyar propostes de dinamització de la biblioteca i animació a la lectura.