VOLUNTARIAT

Podeu participar en els programes de recollida d’aliments, programa Erola i la  Fira de la Castanya. També podeu proposar noves accions que coincideixin en les finalitats de la fundació.

L’EROLA

Proposta de custòdia del territori i patrimonial sense fins lucratius amb el Bisbat de Vic, que compta amb la col·laboració d’entitats i particulars.

CAPTACIÓ DE RECURSOS

Creació de campanyes basades en la venda de productes relacionats amb l’educació, la sostenibilitat i la participació.