PERFIL DE COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

CURSOS

Funcionalitats de Genially en l’àmbit educatiu

En aquesta formació es treballaran les diferents funcionalitats que ofereix l’aplicació web Genially. S’introduiran continguts per dissenyar presentacions i vídeo presentacions audiovisuals interactives, esquemes, mapes conceptuals i organitzadors gràfics.

També es dissenyarà, pas a pas, una proposta didàctica amb Genially, amb un enfocament gamificat a través d’un Escape Room o joc de pistes adreçat a una etapa educativa.