PROJECTES

Oferim espais i temps d’acollida i convivència a infants, joves i adults en risc d’exclusió social o diverses persones amb altres problemàtiques. Sortides, casals, colònies i d’altres activitats en forma de beca i d’execució pròpia.

SORTIDES I ACTIVITATS

La Fundació Vincles organitza diverses sortides i activitats per donar a conèixer l’entorn, com guiatges interpretatius i vivencials.

ALIANCES AMBIENTALS

Projectes compartits i debats per identificar què podem fer les entitats del tercer sector per avançar en l’àmbit socio-ambiental.

QUÈ NO ENS MENGEM?

Sabem quin és el malbaratament alimentari als menjadors escolars del nostre municipi? Com podem reduir-lo?

APS / SC

Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn.

PROJECT WET

Creació d’activitats, productes i serveis a l’entorn de l’aigua, com: Water Youth talent; De font en font; Aigua, educació i comunitat; Aliances ambientals;… Propostes didàctiques i de lleure educatiu per a conèixer i portar a la pràctica la millora individual i col·lectiva de l’ús i coneixement de l’aigua com a font de vida i recurs únic. 

DE FONT EN FONT

Proposta oberta a la participació, que fomenta el coneixement, la recerca i l’actuació en el propi entorn i la seva realitat.

XARXA AIGUA, EDUCACIÓ I COMUNITAT

Projecte que té l’objectiu d’afavorir l’intercanvi entre persones, entitats i institucions amb propostes i programes educatius relacionats amb l’aigua.

WATER YOUTH TALENT

Setmana d’innovació didàctica per a joves amb l’objectiu de crear un banc de recursos didàctics innovadors sobre l’aigua, la seva gestió i la salut.