(0 cursos) | TOTAL: 0€

Estratègies i recursos d’Aprenentatge Cooperatiu a l’aula

A l’aula, l’aprenentatge cooperatiu és una eina pedagògica amb moltes possibilitats. Aquestes estratègies no només promouen l’èxit a nivell acadèmic, sinó que també afavoreixen les habilitats socials i emocionals fonamentals en els i les nostres alumnes.

En aquest article, explicarem la importància de l’aprenentatge cooperatiu junt amb el rol i el paper de docents i alumnes per maximitzar la seva efectivitat.

Per què és important l’aprenentatge cooperatiu?

Les estratègies de treball cooperatiu se situen en un punt més enllà a la simple col·laboració entre alumnes, ja que ofereix l’oportunitat de compartir aprenentatges, iniciar debats, resoldre problemes i reptes, i treballar junts i juntes per aconseguir un objectiu comú.

Així, aquest enfocament no només potencia els aprenentatges de sabers, sinó que també fomenta el desenvolupament de moltes competències, tant les específiques de les diferents àrees o matèries d’aprenentatge, com les competències clau, sobretot la competència personal, social i d’aprendre a aprendre.

Per tant, una activitat estructurada de manera cooperativa, atenent als elements clau de l’aprenentatge cooperatiu, afavorirà l’aprenentatge compartit i alhora individual, i també es podrà veure, de manera progressiva, com l’alumnat desenvolupa la responsabilitat compartida, el respecte mutu, l’ajuda entre membres de l’equip, etc. encaminant les situacions d’aprenentatge competencial cap a l’èxit personal i acadèmic de l’alumnat.

El paper de l’alumnat en l’aprenentatge cooperatiu

Els i les alumnes que treballen en equips cooperatius, seran protagonistes del seu propi aprenentatge, ja que les activitats cooperatives estaran estructurades de tal manera que s’afavorirà la participació, l’intercanvi d’idees, la presa de decisions consensuada, la planificació i organització, la distribució de tasques, la posada en comú, etc.

En aquest sentit, els equips cooperatius ofereixen un entorn en el que els i les alumnes no només aprendran de manera conjunta, sinó que també desenvoluparan rols actius que potenciaran la seva participació i el compromís cap al seu equip de treball.

Anem a veure alguns d’aquests àmbits i competències transversals que s’hi desenvolupen en referència al paper de l’alumnat en els equips cooperatius.

  • Desenvolupament de les habilitats socials. Treballar en equips cooperatius ofereix l’oportunitat de desenvolupar habilitats socials essencials, com la comunicació entre els membres de l’equip, l’empatia, i la resolució de conflictes. Al tenir rols actius dins de l’equip cooperatiu, l’alumnat aprendrà a cooperar de manera natural, respectar les opinions dels i les companyes, i treballar junts i juntes, ajudant-se per aconseguir un objectiu comú.
  • Promoció de l’aprenentatge actiu. Els i les alumnes no seran receptors passius de la informació, sinó que seran responsables del seu propi aprenentatge, esdevenint membres actius de l’equip de treball cooperatiu. Al tenir rols i responsabilitats específiques dins dels equips de treball, com coordinador/a, portaveu, secretari o secretària, encarregat/da del material, … s’esforçaran per desenvolupar la seva tasca, prendran consciència de la seva responsabilitat cap a l’equip, i desenvoluparan actituds més actives i de participació.
  • Desenvolupament d’habilitats i competències de lideratge. Dins d’un equip cooperatiu, els i les alumnes tenen l’oportunitat de desenvolupar rols i càrrecs de lideratge, coordinació, organització, representació, planificació, etc. Per tant, aquestes experiències els permetrà desenvolupar diferents competències fonamentals tant per a l’èxit individual com per a l’èxit de l’equip, i tant en l’àmbit personal com en l’acadèmic.

El paper dels i les docents en l’aprenentatge cooperatiu

El rol dels i les docents en l’aprenentatge cooperatiu, també és molt diferent del paper que desenvoluparia en situacions més tradicionals de l’aprenentatge. A continuació, detallem alguns aspectes relacionats amb el paper del i la docent.

  • Facilitar l’aprenentatge. La persona docent actua com a guia i facilitadora de l’aprenentatge, establint el marc de col·laboració entre alumnes i proporcionant ajuda i orientació als equips cooperatius, quan sigui necessari. Es facilitarà, també, un ambient d’aprenentatge segur, cohesionat i amb una bona convivència, ajudant a resoldre els conflictes o problemes de manera constructiva.
  • Organitzar els equips cooperatius i les situacions d’aprenentatge cooperatiu. En l’organització de les tasques i activitat, els i les docents seran les responsables d’estructurar les activitats cooperatives de tal manera que promoguin la participació de cada membre de l’equip, de manera que afavoreixin la participació, la interacció i l’ajuda mútua.
  • Observar i avaluar les diferents accions de l’alumnat. Durant l’activitat cooperativa, el professorat observarà i avaluarà el desenvolupament de les diferents competències dels i les alumnes, tot valorant la participació de l’alumnat, la qualitat de les contribucions a l’equip, els resultats, el desenvolupament dels diferents càrrecs, l’ajuda mútua, etc.
  • Promoure el debat i la reflexió. Després de portar a terme una acitivtat cooperativa, el o la docent, serà qui facilitarà el debat i la reflexió a l’alumnat sobre el desenvolupament de la tasca, tot facilitant l’autoregulació dels aprenentatges, buscant les propostes de millora del propi alumnat, o fins i tot, oferint-los eines d’autoavaluació per regular els propis aprenentatges i funcions dins de l’equip cooperatiu.

Hem vist que l’aprenentatge cooperatiu és un eina molt valuosa que promou l’èxit acadèmic i el desenvolupament d’habilitats i competències personals, socials i comunicatives en el nostre alumnat, alhora que el permet aprendre a aprendre a diferents maneres, cooperant i compartint aprenentatges entre iguals. Aplicar diferents estratègies cooperatives, estructurant les activitats i propostes, i promovent l’intercanvi, la interacció i la participació, contribuirà a facilitar competències d’èxit en els i les nostres alumnes.

Si vols conèixer més avantatges de l’aprenentatge cooperatiu i vols aprendre a aplicar-lo a l’aula, fes una ullada al nostre curs “Aprenentatge cooperatiu. Estratègies pràctiques”, on aprendràs a dissenyar i adaptar activitats cooperatives per a la teva especialitat. El curs és totalment online, reconegut pel Departament d'Educació, i contribueix a l'activació del perfil de mètodes.

crossmenuchevron-down