(0 cursos) | TOTAL: 0€
Curs reconegut pel Departament d’Educació

Programació i avaluació de situacions d'aprenentatge. El nou currículum

Online
|
80h

CURS ADREÇAT A DOCENTS DE:

Primària i Secundària

115,00

Calendari

De l'1 de juny al 31 de juliol de 2024
De l'1 de juliol al 31 d'agost de 2024

Descripció

En aquest curs aprendràs a programar una situació d'aprenentatge basada en l'actual legislació educativa (Decret 175/2022/ i a dissenyar un pla d'avaluació dels processos d'aprenentatge amb un enfocament globalitzat, centrat en el desenvolupament i l'adquisició de les competències, tot dissenyant diferents eines d'avaluació

Aquest curs és totalment online i asíncron, per fer al teu ritme. I progressivament anirem dissenyant i programant una situació d'aprenentatge, per a l'educació primària o secundària, tot integrant els diferents elements del currículum, dissenyant activitats competencials i estructurant un pla d'avaluació global, continuada i formativa.

Aquest curs online està reconegut pel Departament d’Educació, i suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc.

Curs pendent d'activar el perfil de mètodes amb enfocament globalitzat.

Continguts

Mòdul 1 - Nou currículum i situacions d'aprenentatge
 • El nou currículum (Decret 175/2022)
 • Característiques de les situacions d'aprenentatge
 • Enfocament globalitzat i les competències
 • Mobilització de sabers per desenvolupar competències
 • L'alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge
Mòdul 2 - Elements i estructura del nou currículum
 • Vectors, competències clau i perfil competencial de sortida
 • Competències específiques, sabers i criteris d'avaluació
 • Descripció dels objectius i criteris d'avaluació
 • Relació entre els elements del currículum
 • Inici de la programació d'una situació d'aprenentatge
Mòdul 3 - Activitats d'aprenentatge
 • Desenvolupament de la seqüència didàctica
 • Activitats inicials
 • Activitats de desenvolupament
 • Activitats d'estructuració
 • Activitats d'aplicació
Mòdul 4 - Estratègies, mesures, ODS i perspectiva de gènere
 • Estratègies i recursos d'enriquiment en el disseny de la programació
 • Mesures i suports d'atenció educativa inclusiva
 • Objectius de desenvolupament sostenible
 • Perspectiva de gènere
Mòdul 5 - L'avaluació en la situació d'aprenentatge
 • Objectiu de l'avaluació
 • De l'avaluació tradicional a l'avaluació competencial
 • Avaluació global, contínua i formativa en el marc del nou currículum
 • Autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació
Mòdul 6 - Funció reguladora de l'avaluació. Disseny d'eines d'avaluació
 • L'autoregulació i la metacognició com a estratègies per ajudar a l'alumnat a reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge
 • Rúbriques d'avaluació
 • Dianes d'avaluació
 • Disseny d'eines d'avaluació
Mòdul 7 - El feedback. Disseny d'eines d'avaluació
 • La importància del feedback en la regulació dels aprenentatges
 • Idees per fer un feedback constructiu
 • Carpetes d'aprenentatge
 • Diaris d'aprenentatge
 • Disseny d'eines d'avaluació

Objectius

Identificar les característiques de les situacions d'aprenentatge competencials per tal d'aprendre a dissenyar propostes amb contextos propers a l'alumnat
Conèixer i identificar els aspectes normatius i els elements d’una situació d'aprenentatge basada en l’actual legislació educativa (LOMLOE).
Aprendre a elaborar la programació d’una situació d’aprenentatge LOMLOE basada en els diferents elements curriculars.
Conèixer diferents tipus d’activitats per tal de dissenyar i seqüenciar una situació d’aprenentatge que promogui l’aprenentatge significatiu de l’alumnat.
Integrar mesures i suports d'atenció educativa, ODS, perspectiva de gènere
Conèixer en què consisteix l’avaluació, tot diferenciant l’avaluació tradicional de l’avaluació que requereix el nou currículum
Reflexionar sobre la importància de la funció reguladora de l’avaluació per afavorir la l’autoregulació dels aprenentatges a través de l’elaboració de diferents eines d'avaluació
Conèixer diferents recursos per afavorir la retroalimentació i a realitzar un feedback constructiu sobre els procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Cursos relacionats

crossmenuchevron-down