(0 cursos) | TOTAL: 0€

Programació de situacions d’aprenentatge a Educació Infantil

Què són les situacions d’aprenentatge? Què hi diu el nou currículum d’educació infantil? Quins són els elements principals dels currículum a tenir en compte en una situació d’aprenentatge? Com podem programar a educació infantil? Aquestes i més preguntes les respondrem en aquest article.

Situacions d’aprenentatge a l’educació infantil

Una situació d’aprenentatge és una proposta que planteja  un repte a l’infant i parteix d’un context proper i concret. L’infant és el protagonista del procés d’aprenentatge, posant en acció una sèrie d’actuacions que s’orientaran a donar resposta al repte, alhora que s’afavorirà el desenvolupament de les competències. Així, es pot veure que les situacions d’aprenentatge tenen un enfocament competencial important, de manera que els i les docents no haurem de programar en base a uns sabers a treballar (continus), sinó en base al que volem aconseguir en l’alumnat.

En definitiva, les situacions d’aprenentatge són “experiències que viu l’alumnat, i escenaris que es troba a la vida real i que els centres educatius utilitzen per desenvolupar aprenentatges”. Plantegen un repte prou complex i assolible pel grup classe, al que els infants han de donar resposta a través dels aprenentatges que realitzaran al llarg de la situació d’aprenentatge.

Característiques de les situacions d’aprenentatge

Les situacions tenen possibilitats infinites per promoure aprenentatges rics, variats, globalitzats i vivencials per als infants. Parteixen dels coneixements previs que tinguin i alhora del context proper i real.

Els i les educadores realitzaran un acompanyament respectuós, orientant les diferents accions educatives a la millora del procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Desenvolupar l’autonomia i l’autoregulació de l’alumnat també és una de les característiques de les situacions d’aprenentatge a l’educació infantil, ja que a través de propostes, contextos i escenaris d’aprenentatge amb un enfocament competencial, afavoriran el desenvolupament de la regulació dels propis aprenentatges. Els infants, de manera progressiva, aniran prenent consciència dels seus avenços en el propi procés d’aprenentatge, valorant les dificultats trobades, planificant les diferents accions, i dur-les a terme de la manera més autònoma possible, segons les seves capacitats.

Les situacions d’aprenentatge a l’educació infantil parteixen dels interessos dels infants, són propostes significatives i estan contextualitzades segons els interessos i necessitats de l’alumnat al que es dirigeix la situació d’aprenentatge.

Com programar una situació d’aprenentatge a educació infantil

La programació de situacions d’aprenentatge admet moltes maneres de procedir, però el més important és que la programació de situació d’aprenentatge contingui els elements que marca la legislació educativa actual, en aquest cas emmarcada en el Decret 21/2023, de 7 de febrer i que els diferents elements que configurin la situació d’aprenentatge siguin funcionals i coherents. A continuació us compartim una petita guia-resum dels elements que ha de contenir una situació d’aprenentatge.

Per una banda el nom de la situació d’aprenentatge haurà de ser significatiu i estar relacionat amb els sabers i les competències que s’abordaran en l’escenari d’aprenentatge.

El context formal també és important, ja que en la justificació i descripció de la situació d’aprenentatge, cal concretar breument les característiques del centre educatiu, les característiques dels infants del grup classe, descriure breument la situació d’aprenentatge, fent èmfasi en el repte o producte final de la proposta. Relacionar també la situació d’aprenentatge amb els principals reptes del segle XXI, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la perspectiva de gènere, etc.

Elements de la programació de la situació d’aprenentatge

Pel que fa a la concreció curricular, part molt important de la programació de la situació d’aprenentatge, cal tenir en compte l’establiment d’una relació molt coherent entre els diferents elements del nou currículum d’educació infantil. Aquests elements són els que cal seleccionar del nou currículum i que també s’hauran de definir i concretar a nivell d’aula.

 • Eixos d’aprenentatge
 • Competències específiques
 • Criteris d’avaluació de les competències
 • Sabers
 • Objectius d’aprenentatge
 • Criteris d’avaluació específics dels objectius i indicadors d’avaluació
 • Desenvolupament de la situació d’aprenentatge i seqüència d’activitats
 • Activitats d’aprenentatge i activitats d’avaluació
 • El sistema d’avaluació formativa de la situació d’aprenentatge i les eines d’avaluació

Són molts els aspectes a tenir en compte en el disseny i la programació de situacions d’aprenentatge a l’educació infantil, i tots aquests elements són molt importants per a la planificació de la programació del curs, doncs ens ajudaran a prendre decisions sobre el procés d’aprenentatge dels infants. Així que si vols saber-ne més, pots a prendre a programar situacions d’aprenentatge a l’educació infantil, t’ho expliquem al final d’aquest post.

Alguns exemples de situacions d’aprenentatge a educació infantil

Alguns exemples de situacions d’aprenentatge a educació infantil

Finalment, et compartim alguns exemples de situacions d’aprenentatge a l’educació infantil que t’ajudaran a tenir una visió clara i concreta sobre el potencial competencial que comporten les diferents accions educatives, així com valorar la seva funcionalitat en el dia a dia de l’infant, el protagonisme d’aquest, i l’aprenentatge real, proper i significatiu que comporten:

 • Aprendre a orientar-se en espais quotidians (fora, dins, aquí i allà) i proposar el repte de superar un circuit tant dins com fora de l’aula
 • Aprendre a expressar sentiments i emocions a través de la llengua oral i fer una dramatització de les mateixes
 • Fer una petita representació teatral sobre un conte
 • Aprendre a posar-se les sabates
 • Dissenyar i construir un mini mon sobre una temàtica propera o relacionada amb un projecte
 • Organitzar una exposició de creacions artístiques inspirades en algun artista
 • Dur a terme una petita recerca sobre alguna planta o animal de l’entorn proper
 • Fer una obra de teatre relacionada amb un projecte d’aula
 • Ajudar en el disseny i construcció d’un jardí al pati de l’escola
 • Ajudar a l’alcalde del poble a dissenyar un parc infantil
 • Construir menjadores pels ocells
 • Observar els fenòmens meteorològics del mes per fer d’homes i dones del temps en un noticiari
 • Fer un petit servei a la comunitat propera o al centre educatiu

Si vols saber-ne més i aprendre a programar situacions d’aprenentatge en el marc del nou currículum, no t’ho pensis més! Amb el curs Programació de Situacions d’Aprenentatge per educació infantil, aprendràs a programar una situació d’aprenentatge que promogui el desenvolupament de competències de manera activa, significativa i globalitzada. Pas a pas, a través d’aquest curs, aprendràs a programar, veure la relació entre els diferents elements del nou currículum, i dissenyar una situació d’aprenentatge.

El curs online Programació de Situacions d’Aprenentatge per educació infantil és una formació 100% online, per fer al teu ritme. És un curs de 30 hores i està reconegut pel Departament d’Educació, de manera que és totalment vàlid per sumar mèrits docents en oposicions, sexennis, concurs de trasllats, etc.

Tots els cursos online que oferim estan reconeguts pel Departament d’Educació, i són 100% online, de manera que dins de cada convocatòria mensual, pots avançar al teu ritme i fer el curs quan vulguis i des d’on vulguis!

Aquest curs online sobre programació de situacions d’aprenentatge també està disponible durant el mes de juliol, de manera que si et vols continuar formant a l’estiu i a més, compleixes els requisits pel nomenament i el cobrament del mes de juliol, pots fer aquest curs durant el juliol. Nosaltres gestionarem el certificat del curs!

Continua fent una ullada a tots els nostres cursos online per a docents, reconeguts pel Departament d’Educació!

No t’ho pensis més i forma’t en Programació de Situacions d’Aprenentatge per educació infantil!

crossmenuchevron-down