(0 cursos) | TOTAL: 0€

Cursos que activen el perfil de mètodes

El perfil de metodologies amb enfocament globalitzat és un dels perfils més sol·licitats pels centres educatius, i més tenint en compte que el nou currículum promou aquest enfocament i els trets competencials que comporta. Així, partint de la base del nou currículum i la integració de les competències en les situacions d’aprenentatge, es fa necessari aprendre a dissenyar i programar propostes amb enfocaments globalitzadors que afavoreixin la participació activa i l’aprenentatge de les diferents competències per part de l’alumnat. Per tant, com a docents hem de tenir un bon repertori d’estratègies i recursos per aplicar metodologies amb enfocament globalitzador, com el treball per projecte, l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge cooperatiu, entre altres enfocaments globalitzats. Vols saber com activar el perfil de mètodes? T’agradaria aprendre a dissenyar situacions d’aprenentatge amb un enfocament globalitzat? Saps com pots acreditar aquest perfil? En aquest post t’expliquem tot el que necessites saber sobre el perfil de metodologies amb enfocament globalitzat.

En què consisteix el perfil de mètodes als centres educatius?

L’objectiu principal del lloc de treball docent amb el perfil de mètodes és contribuir en l’aplicació de metodologies de treball per projectes o amb enfocaments globalitzats, per tal de promoure unes condicions d'aprenentatge que desenvolupin l'aprenentatge competencial. Així, les funcions de la persona docent que ocupi un lloc de treball amb el perfil de mètodes són:

 • Impartir docència amb metodologies amb enfocaments globalitzats com el treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes, el treball cooperatiu, etc.
 • Col·laborar en el disseny, la revisió i l’avaluació dels projectes d'educació infantil, primària i secundària.
 • Participar en la definició dels diferents criteris amb la finalitat de concretar les competències, els sabers i els criteris d'avaluació establerts en els treballs per projectes.

Quins continguts es treballen en les formacions que activen el perfil de mètodes?

Els cursos per a docents que contribueixen a l’activació del perfil de metodologies amb enfocaments globalitzats, contenen una sèrie de continguts formatius relacionats amb aquest perfil, tot i que no tenen perquè treballar-se tots en un únic curs. En la resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol, es detallen aquests continguts formatius, que són els següents:

 • Marc teòric sobre l'aprenentatge holístic mitjançant la integració de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.
 • Aprenentatge globalitzat dels continguts de manera contextualitzada, conscient i raonada mitjançant estratègies metodològiques.
 • Ús de metodologies globalitzadores: treball per projectes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge i servei, treball cooperatiu, recerques experimentals i investigacions, ambients.
 • Criteris i estratègies per dissenyar i utilitzar a l'aula els diferents aspectes metodològics que afavoreixen un correcte assoliment de competències en el marc d'un sistema inclusiu.
 • Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l'aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l'alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn.
 • Aprenentatge dialògic des d'un enfocament pedagògic que permeti als estudiants explorar, discutir i construir conceptes, habilitats i actituds per establir relacions de manera significativa interdisciplinariament utilitzant contextos que impliquin situacions problematitzades del món real.
 • Disseny de contextos que plantegin a l'alumne un desafiament amb capacitat de decidir i espais per dirigir la seva indagació.
 • Aprenentatge individual i aprenentatge entre iguals per afavorir el procés educatiu.
 • Avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l'adquisició i la consolidació de les competències.
 • Organització i gestió de l'aula: motivació, seqüències didàctiques, recursos i materials, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.
 • Definició de criteris per concretar les dimensions, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació establerts en els treballs per projectes o en altres metodologies globalitzadores de cada curs escolar.

Quantes hores necessito per activar el perfil de metodologies amb enfocament globalitzat?

Per tal d’activar automàticament el perfil de mètodes, necessitaràs 60 hores formatives que l’acreditin.

Quins cursos puc fer per activar el perfil de mètodes?

Actualment oferim quatre cursos que contribueixen a l’activació del perfil de metodologies amb enfocament globalitzat. Tres d’aquests cursos online per a docents són de 30 hores cada un, i estan adreçats a docents d’educació infantil, primària i secundària. I també oferim un curs online de 40 hores per a docents d’educació infantil i educació primària. A continuació t’expliquem quins són i en què consisteixen.

Curs online Treball per Projectes

A través d’aquest curs aprendràs a programar projectes amb un enfocament globalitzat, de manera que incorporaràs, pas a pas, les diferents fases del treball per projectes, tot dissenyant activitats i situacions d’aprenentatge engrescadores i motivadores pel teu alumnat. Amb el seguiment d’un/a tutor/a del curs, iniciaràs la programació d’un projecte per a l’etapa educativa en què treballis, tot coneixent diferents estratègies i dinàmiques per motivar els i les alumnes, per afavorir la seva participació i implicació en el projecte, i per a desenvolupar situacions d’aprenentatge competencial i amb un enfocament globalitzador.

Aquest curs és de 30 hores, el seu format és asíncron i 100% online, de manera que des del primer dia tindràs accés a tots els continguts formatius i podràs avançar al teu ritme. És una formació actualitzada en el marc del nou currículum, de manera que t’ajudarà a aprendre a programar situacions d’aprenentatge amb el nou currículum, També és un curs online per a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària, està reconegut pel Departament d’Educació i contribueix en 30 hores a l’activació del perfil de mètodes. Fes-hi una ullada, segur que t’agradarà!

Curs online Aprenentatge Basat en Problemes

L’aprenentatge basat en problemes és una estratègia metodològica que darrerament està impulsant i promovent molt l’enfocament globalitzat als centres educatius. Per una banda, aquesta metodologia s’organitza i estructura per fer recerca sobre un problema presentat per la persona docent, i directament relacionat amb les competències que es pretenen desenvolupar per donar resposta a un problema.

Aquest curs consisteix en descobrir les diferents fases de l’aprenentatge basat en problemes, aprendre a dissenyar diferents dinàmiques i propostes d’aprenentatge per a les diferents fases, i aprendre a elaborar el teu propi problema per aplicar a l’aula. Així, una vegada finalitzis el curs, t’hauràs pogut inspirar de diferents propostes i situacions d’aprenentatge, i hauràs dissenyat el teu propi problema.

Aquest curs és de 30 hores, 100% online per fer al teu ritme i està reconegut pel Departament d’Educació. Contribueix amb 30 hores per a l’activació del perfil de metodologies amb enfocaments globalitzats, i està adreçat a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària. El curs està actualitzat en el marc del nou currículum, així que és un bon moment per fer el curs, i de pas, aprendre a programar situacions d’aprenentatge competencials.

Curs online Aprenentatge Cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu no és el mateix que el treball en grup, sinó que va un pas més enllà, i consisteix i potenciar la participació i la implicació de tots i totes les alumnes d’un equip, a promoure l’intercanvi de punts de vista, arribar a un consens, ajudar-se i desenvolupar un munt de competències transversals i de diferents àrees i matèries curriculars.

A través del curs Aprenentatge Cooperatiu, coneixeràs què són exactament les activitats cooperatives, aprendràs a dissenyar i aplicar tasques i estructures cooperatives i pas a pas, aprendràs a analitzar una situació d’aprenentatge per tal de valorar quines activitats es poden millorar i poden enriquir-la en referència a la participació, la interacció, l’ajuda i la cooperació. També aprendràs a adaptar unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge tot integrant el factor cooperatiu a través de noves activitats i estructures que aprendràs al llarg del curs.

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació, contribueix a l’activació del perfil de mètodes amb 30 hores, de les 60 que es necessiten per a la seva activació efectiva, i està totalment actualitzat en el marc competencial del nou currículum. És un curs online adreçat a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària. T’agradarà!

Curs online Ambients d’Aprenentatge

Aquest curs és de 40 hores i està pensat per a realitar-se en 4 setmanes. A través d’una immersió en el món dels ambients, on coneixerem en què consisteixen, com dissenyar espais, quins materials podem oferir, etc. veurem com s’organitzen els espais d’aprenentatge, l’organització de l’alumnat, i veurem molts exemples d’ambients, propostes i escenaris d’aprenentatge. Seguidament, pas a pas i amb el seguiment de la tutora del curs, aprendràs a dissenyar microespais i crear ambients d’aprenentatge participatius i engrescadors pel teu alumnat.

El curs online per a docents, com la resta, està reconegut pel Departament d’Educació i activa el perfil de mètodes amb 40 hores, de les 60 que necessitaràs per a l’activació total del perfil, i és un curs que està adreçat a Educació Infantil i Primària.

Si vols conèixer les diferents metodologies amb enfocament globalitzat que contribueixen a l’activació del perfil de mètodes, fes una ullada als nostres cursos que l’activen i als packs amb descomptes mensuals, t’agradaran! Tots els cursos online per a docents estan reconeguts pel Departament d’Educació. També activen el perfil de mètodes. Recorda que tots els cursos online que oferim estan són 100% online, de manera que podràs avançar al teu ritme i fer el curs des d’on vulguis!

També pots fer aquest curs online al juliol pel cobrament i el nomenament del mes de juliol per al professorat substitut. Fes una ullada als nostres cursos online per a docents, reconeguts pel Departament d’Educació! No t’ho pensis més! Forma’t en el perfil de mètodes!

crossmenuchevron-down