(0 cursos) | TOTAL: 0€

Nivells d’acreditació de la competència digital docent

Com que molts de vosaltres ens heu demanat informació sobre l’acreditació de la competència digital i els seus nivells, en aquest post, t’expliquem quins són i en què consisteixen. Recorda que el Departament d’Educació sol·licita que tots els docents acreditin, com a mínim, el nivell A1 de cada a juny de 2024. Som-hi!

Quins són els nivells d’acreditació de la competència digital?

En la resolució de 3 de febrer de 2023, s’estableixen diferents nivells per acreditar la competència digital docent, que es van assolint de manera progressiva.

 • El nivell A té a veure amb l’ús de les tecnologies digitals integrades en la pràctica docent a l’aula i al centre.
 • El nivell B que és l’etapa d’adquisició d’experiència en l’ús de les tecnologies digitals.
 • El nivell C té a veure amb la innovació per desenvolupar noves pràctiques a mitjançant les tecnologies digitals.

  Acreditació de la competència digital docent

  Segons la Resolució de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d'acreditació de la  competència digital docent, hi haurà dues modalitats d'acreditació. La primera és d'ofici i serà de forma automàtica, el sistema ho aplicarà en funció de la informació que el Departament tingui en els seus registres. La segona serà per sol·licitud individual. El moment en que s'efectuarà l'acreditació s'anunciarà aquí.

  • Nivell A1
   • Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell A1 d’un mínim de 40 hores, inclosa la formació interna de centre (FIC) de 40 hores en relació amb l’estratègia digital de centre.
   • Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 40 hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024.
  • Nivell A2
   • Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell A2 d’un mínim de 50 hores.
   • Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 50 hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024.
  • Nivell B1
   • Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell B1 d’un mínim de 60 hores, que inclogui evidències d’implementació.
   • Professorat que ha realitzat un projecte eTwinning avaluat amb segell de qualitat i puntuació mínima de 18 punts a partir de 2020.
   • Certificació de formador d’activitats formatives organitzades pel Departament d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 30 hores lectives i amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016-2017.
  • Nivell B2
   • Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell B2 d’un mínim de 70 hores, que inclogui evidències d’implementació.
   • Certificació d’innovació per participació durant 3 cursos en els programes d’innovació educativa del Departament d’Educació “Mòbils.edu” “Tecnologies digitals per a l’aprenentatge”.
   • Acreditació del perfil professional en competència digital docent segons Resolució ENS/1128/2016
   • Certificació de formador d’activitats organitzades pel Departament d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 50 hores i amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016-2017.
   • Haver exercit la docència un mínim de dos cursos a l’lnstitut Obert de Catalunya (IOC) com a professor titular del centre.
  • Nivell C1
   • Haver estat formador d’activitats organitzades pel Departament d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 70 hores lectives i amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016- 2017
   • Haver exercit com a coordinador o coordinadora digital de centre (o equivalent) amb nomenament durant dos cursos escolars en els centres públics, la titularitat dels quals sigui del Departament d’Educació.
   • Haver exercit com a assessor o assessora digital o gestor o gestora TIC amb un nomenament durant dos cursos escolars.
   • Haver exercit un mínim d’un curs escolar com a mentor o mentora digital.

   Cursos online reconeguts per acreditar el nivell de competència digital docent

   Et recordem que disposem de dos cursos online que sumaran hores per acreditar la competència digital docent, i també estem treballant per oferir-ne més.

   Combinant aquests dos cursos online obtindràs 60 hores de formació reconeguda i sobre la competència digital. Per tant, obtindràs més de 50 hores formatives i acreditaràs el nivell A2. Recorda que el Departament d’Educació sol·licita que tots els docents acreditin, com a mínim, el nivell A1 de cada a juny de 2024.

   No t’ho pensis més! Forma’t en competència digital!

   crossmenuchevron-down