(0 cursos) | TOTAL: 0€

Taula de llum i activitats amb la llum: recursos i idees

La taula de llum és un recurs que ofereix possibilitats infinites per treballar a l’aula d’infantil i a cicle inicial, ja que la llum afavoreix el desenvolupament de múltiples habilitats en els infants.

En aquest post veurem quines són les potencialitats de la taula de llum, els diferents aprenentatges que es poden portar a terme, i proposarem algunes activitats i propostes per treballar amb la llum i la taula de llum.

Potencialitats de la taula de llum

 • Entre altres, algunes de les finalitats pedagògiques de la taula de llum són:
 • Afavorir la curiositat
 • Promoure la concentració i l’atenció
 • Fomentar la creativitat i el pensament creatiu
 • Promoure la sorpresa
 • Potenciar l’estimulació sensorial
 • Desenvolupar el pensament lliure
 • Treballar la coordinació
 • Promoure el desenvolupament de la motricitat fina
 • La taula de llum permet a l’infant descobrir per ell mateix, indagar, explorar i experimentar al seu ritme amb colors, formes, ombres, llums, etc. Alguns dels seus beneficis són:
 • Incrementa la creativitat i la imaginació.
 • Potencia la curiositat de l’infant, tot estimulant els seus sentits a nivell integral.
 • Afavoreix i promou sensacions i emocions.
 • Promou i contribueix a l’adquisició de nous aprenentatges en diferents àrees i àmbits.
 • Afavoreix l’estimulació sensorial de l’infant.
 • Les activitats que es realitzen són sensorials, de manera que s’afavoreix la curiositat de l’infant, ja que els colors i les llums potencien la seva concentració.
 • L’ús de la taula de llum es realitza en un ambient relaxat i tranquil.
 • El seu ús, amb un enfocament lliure i autònom, promou la inclusió dels infants que es troben amb més barreres per a la participació i l’aprenentatge.

Donat que l’ús adequat de la taula de llum comporta molts beneficis a nivell integral en el desenvolupament de l’infant, també cal destacar que aquest recurs permet fer propostes obertes d’aprenentatge en diferents àmbits i àrees, com per exemple, la ciència, les matemàtiques, la lectoescriptura, l’art, la música, fer propostes de jocs òptics, contrastos, l’experimentació cromàtica, etc.

Quins aprenentatges es desenvolupen amb la taula de llum?

Les taules o caixes de llum es poden utilitzar a través de propostes lliures (de vegades és necessari que estiguin parcialment pautades), amb diferents materials per afavorir l’observació, l’atenció, l’experimentació i el descobriment, tot treballant continguts relacionats amb la lectoescriptura, el llenguatge matemàtic, les ciències, l’art, etc. ja que és un recurs obert a la imaginació i té un enfocament globalitzat, atenent la diversitat d’interessos i necessitats d’aprenentatge de tots els infants.

A través de la taula de llum, com a eina didàctica, es poden treballar diferents continguts amb una perspectiva flexible a l’hora de treballar-los, ja que aquesta ofereix un gran ventall de possibilitats de joc, de combinació de materials, i conseqüentment afavoreix que es generin múltiples situacions d’aprenentatge sensorial, d’experimentació, de construcció i creació per part dels infants.

L'experimentació, la construcció, l’aprenentatge entre iguals i la formulació d’hipòtesis, entre altres processos d’aprenentatge de competències i habilitats, tenen un enfocament globalitzador i transversal, ja que els infants posen en funcionament tot el seu potencial de descoberta.

Així, per aconseguir aquesta perspectiva transversal i globalitzadora, no només s’ha de manipular i experimentar, sinó que també cal un treball previ i posterior per part de l’equip docent i també per part dels infants.

Tenint en compte la transversalitat de la taula de llum, a través d’aquesta, els infants poden descobrir lletres i paraules, números, podran fer construccions, experimentar amb diferents textures i colors, fer descobertes i compartir amb els companys uns moments de concentració, creativitat, imaginació i emoció, en un entorn agradable i amb materials que convidin a experimentar amb tots els sentits.

Algunes propostes per treballar amb la taula de llum en l’àrea sensorial, artística i lectoescriptura

A continuació us compartim algunes propostes per fer amb la taula de llum.

Àrea sensorial i artística a la taula de llum

 • Jocs de discriminació visual. Seleccionar un estímul visual entre varis.
 • Jocs d’agudesa visual. Apreciació de detalls mínims, a molta distància, poc temps de permanència de l’estímul, etc.
 • Joc de percepció visual. Capacitat de percebre adequadament els estímuls visuals, fonamentalment de colors.
 • Jocs d’apreciació de formes, distàncies i mides.
 • Jocs de memòria visual, com retenir i recordar una sèrie d’objectes.
 • Jocs de percepció tàctil, per reconèixer mitjançant el tacte una determinada superfície.
 • Jocs de discriminació tàctil, en què es selecciona una superfície entre altres.
 • Jocs de precisió tàctic, amb la finalitat de diferenciar i classificar objectes i superfícies de característiques tàctils semblants.
 • Jocs d’apreciació formes, mides, pes, tipus de superfícies, etc.
 • Jocs de memòria tàctil per recordar una sèrie de superfícies diferents al tacte.
 • Jocs d’orientació en l’espai mitjançant el tacte, desenvolupant de capacitat de moure’s per l’espai a través d’estímuls tàctils.
 • Jocs de percepció olfactiva: reconèixer a través de l’olfacte una olor habitual i coneguda.
 • Jocs de discriminació olfactiva, per ser capaços de diferenciar i seleccionar una determinada olor entre vàries.
 • Jocs d’agudesa olfactiva per diferenciar i classificar olors semblants.
 • Jocs de memòria olfactiva per recordar i identificar una successió de dues o més olors.
 • Jocs d’orientació en l’espai a través de l’olfacte: capacitat de moure’s per l’espai seguint una determinada aroma o olor.
 • Jocs de percepció gustativa per reconèixer un gust habitual i conegut.
 • Jocs de discriminació gustativa per ser capaços de diferenciar i seleccionar un determinat aliment o beguda entre varis.

Creativitat, joc i art

 • Descobrir a través de l’exploració de diferents materials, eines i suports els plaer de la producció plàstica.
 • Experimentar una gran varietat de propostes i experiències creatives.
 • Aprendre a explorar, manipular i descobrir materials variats.
 • Descobrir l’ús de diferents eines i instruments.
 • Reconèixer el llenguatge plàstic com una eina de comunicació.
 • Treballar sobre diferents suports i construir produccions tridimensionals.
 • Reconèixer i diferenciar els colors, acostant-se a la teoria del color i el disseny gràfic.

Lectoescriptura i vocabulari

El traç  amb sorra, farina, purpurina, …

Construir i dibuixar Lletres i sanefes amb plantilles

Manipular lletres fetes amb silicona

Plantilles i altres materials per treballar contes

Treballar amb targetes amb imatges, lletres i paraules

Confegir paraules amb glaçons reutilitzables de colors i diferents lletres

Construccions, lletres i paraules

Treballar nou vocabulari amb targetes

Observar la formació de paraules i fer composicions

Treballar contes amb diferents elements i targetes

Si vols conèixer diferents recursos, propostes i materials per treballar amb la llum i la taula de llum, conèixer noves experiències i escenaris d’aprenentatge amb la llum, disposem del curs Taula de llum i activitats amb la llum. Aquest curs és de 40 hores, està reconegut pel Departament d’Educació, i és vàlid per sumar mèrits docents en oposicions, concurs de trasllats, etc.

Recorda que tots els cursos online que oferim estan reconeguts pel Departament d’Educació, i que són 100% online, de manera que podràs avançar al teu ritme i fer el curs des d’on vulguis!

Pel cobrament del mes de juliol, també pots fer aquest curs online durant el mes de juliol. Fes una ullada als nostres cursos online per a docents, reconeguts pel Departament d’Educació!

No t’ho pensis més! Forma’t en taula de llum i activitats amb la llum!

crossmenuchevron-down