(0 cursos) | TOTAL: 0€

Situacions d'aprenentatge

Són molts els canvis que ha portat el nou currículum a nivell de disseny de propostes i situacions d’aprenentatge. Entre aquests canvis, hi trobem l’aproximació a l’enfocament globalitzat, a l’aprenentatge significatiu, l’atenció a la diversitat i les diferents mesures, el procés d’ensenyament i aprenentatge més competencial, i la importància de l’avaluació en els diferents escenaris i situacions d’aprenentatge.

Tots aquests canvis importants a l’hora de planificar les diferents propostes educatives requereixen un acompanyament al professorat per tal que hi puguin haver espais i moments de reflexió i formació.

Què són les situacions d’aprenentatge

Les situacions d’aprenentatge són propostes que impliquen el desplegament de diferents competències per part de l’alumnat, i que contribueixen al desenvolupament i adquisició de les mateixes.

Són escenaris i situacions d’aprenentatge creats a l’aula i dissenyats per promoure l’aprenentatge significatiu i efectiu a través de diferents tasques i activitats que permeten desenvolupar competències pràctiques i funcionals per donar resposta a situacions reals o bé crear un resultat físic.

Així, aquestes propostes d’aprenentatge ofereixen oportunitats per a què l’alumnat aprengui a utilitzar i aplicar els aprenentatges realitzats i assolits a situacions reals. Així, la seva naturalesa és globalitzada, ja que per donar resposta a un repte o situació, cal que l’alumnat posi en acció i funcionament diferents habilitats relacionades amb les competències específiques de diferents eixos, àrees o matèries, en funció de l’etapa educativa. Per tant, un gran repte que tenim els i les docents és el d’esborrar les barreres entre diferents àrees i matèries.

Autonomia i cooperació en les situacions d’aprenentatge

Per altra banda, les situacions d’aprenentatge han de facilitar i promoure l’autonomia de l’alumnat, ja que aquest serà el que aprendrà a desenvolupar competències transversals com la personal, social i d’aprendre a aprendre, i també la competència digital, entre altres. A través de propostes amb un enfocament globalitzat i significatiu com les situacions d’aprenentatge, es motivarà l’alumnat a treballar en equip, a planificar les diferents tasques a realitzar, a regular el seu propi aprenentatge i a prendre consciència dels propis avenços i dels del seu equip.

En aquest sentit, l’aprenentatge cooperatiu i el treball en equip esdevé clau en les situacions d’aprenentatge, doncs junts, de manera planificada i estructurada, aprendran més i millor.

Per altra banda, els reptes reals i propers, que connecten amb el seu entorn, i de vegades amb els seus interessos, afavoriran la motivació i participació de l’alumnat en millorar el seu propi procés d’aprenentatge.

L’avaluació de les situacions d’aprenentatge

L’avaluació també és un element clau en les situacions d’aprenentatge, ja que aquesta, és essencial per tal que l’alumnat aprengui a regular el seu procés d’aprenentatge.

Aquesta avaluació és presenta formativa en tots els aspectes i també es proposa que sigui contínua al llarg de la situació d’aprenentatge. Així l’avaluació formativa per part del professorat ajudarà a l’alumat, a través dels feedbacks, a buscar la millora i l’excelència educativa. I l’alumnat podrà aprendre a autoregular-se, prendre consciència dels seus avenços i prendre decisions per millorar a través de l’avaluació formadora.

És important que l’avaluació es presenti com a part de les pròpies tasques d’aprenentatge, ja que l’alumnat l’ha de percebre com un procés i acció natural que forma part de l’aprenentatge. Per tant, cal oferir diferents eines d’autoavaluació a l’alumnat, i també d’avaluació entre iguals, ja sigui a través de dianes d’avaluació, rúbriques, bases d’orientació, etc. Sempre amb la finalitat d’ajudar els i les alumnes a prendre consciència del propi aprenentatge i a aprendre a regular-lo i avaluar-lo per millorar.

Per tant, hem vist que el nou currículum requereix un canvi de mirada de l’educació i també un canvi de planificació i disseny dels diferents processos educatius, de manera que les situacions d’aprenentatge, programades i dissenyades amb un enfocament significatiu i competencial, ajudaran l’alumnat en el seu dia a dia a l’aula.

Cursos online per aprendre a programar i avaluar situacions d’aprenentatge

Si vols aprendre a programar situacions d’aprenentatge, oferim diferents cursos online que t’hi poden ajudar segons quina sigui la teva especialitat i etapa educativa.

Un curs molt complet per aprendre a programar situacions d’aprenentatge, elaborar la planificació de la mateixa, i deixar-la a punt per portar-la a terme a l’aula, amb les activitats i les eines d’avaluació, és “Programació i avaluació de situacions d’aprenentatge. El nou currículum”.

Aquest curs té una durada de dos mesos, en el que pas a pas, analitzem el nou currículum i iniciem la programació d’una situació d’aprenentatge amb tots els elements necessaris per aplicar-la a l’aula. És un curs de 80 hores formatives, reconegut pel Departament d’Educació, en el que no només aprendràs a elaborar situacions d’aprenentatge, sinó que també tindràs una visió concreta sobre el procés avaluador del nou currículum, i aprendràs a dissenyar eines i instruments d’avaluació formativa i formadora.

Altres cursos que et poden ajudar a comprendre el nou currículum i a dissenyar situacions d’aprenentatge són els següents:

Programació de situacions d’aprenentatge per Educació Infantil. El nou currículum de 40 hores

Programació de situacions d’aprenentatge. El nou currículum. Per educació Primària i Secundària de 40 hores.

Eines i recursos d’avaluació de 30 hores.

Aprenentatge cooperatiu de 30 hores. Amb estratègies per aplicar a l’aula.

Aprenentatge Basat en Reptes de 30 hores. Per motivar l’alumnat a resoldre diferents situacions d’aprenentatge.

Totes les nostres formacions online són asíncrones, per fer al teu ritme, i estan reconegudes pel Departament d'Educació.

crossmenuchevron-down